Policyn

Samtycke till cookies och vad cookies är

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren eller ger oss statistik om användandet. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med abonnemang eller person. Information om besökaren kan inte spåras av oss via cookies. En cookie kan inte starta program. Nästan alla webbplatser har cookies idag. De flesta webbläsare ger dig dock möjligheten till att blockera cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies finns i Hjälp-menyn på din webbläsare.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida,

www.pts.se/cookies

Behandling av personuppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas kommer här en kort sammanfattning.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och i resten av EU. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Enligt dataskyddsförordningen måste Bouncegolf informera dig hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare.

Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Så lagrar vi dina personuppgifter

Bouncegolf behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för arkivhantering inom ramen för GDPR. Personuppgifter lämnas inte till tredje part.

Så får du reda på vilka uppgifter Bouncegolf har om dig

Du kan när som helst kontakta Bouncegolf för att få reda på vilka uppgifter som är lagrade om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Bouncegolf har.

När du anmäler dig till en kurs eller andra gruppaktiviteter

Bouncegolf lagrar och behandlar dina personuppgifter som du lämnar via webbokningen eller skriftligt formulär. Bouncegolf lämnar endast personuppgifter till Kungsbacka Kommun då alla sammankomster ger bidrag eller aktivitetsstöd.

När du anmäler dig via webbokningen

När du anmäler dig till kurser eller lektioner via webbokningen så ingår du ett avtal med Bouncegolf där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurstillfällena.

Marknadsföringsinsatser

När du lämnar dina personuppgifter till Bouncegolf godkänner du att information om kommande aktiviteter, erbjudanden och annat som relevant för vår verksamhet skickas till dig. Du kan när som helst avbryta detta godkännande. Information om hur du gör detta medföljer utskicket.

Till Datainspektionen anmäld Personuppgiftsansvarig för Bouncegolf är,

Juha Saarinen

info@bouncegolf.se

0767670706

Läs mer om (Dataskyddsreformen) GDPR på Datainspektionens hemsida,

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/