Tider och grupper Veckoträning 2021

Vecka – Innehåll

17       GUBBS – Här startar vi med att kolla av alla grunder

18       GUBBS – Fortsättning av grunderna

19       Sving – Målträning 50-100 m

20       Närspel – Grunder i Pitch & Chip

21       Driver – Grunder och fokus på fart

22       Puttning – Grunder i puttning

23       Närspel – Målträning Pitch & Chip

24       Närspel – Grunder i bunker

25       Sving – Järnklubbor från gräs

26       Korthålsbanan – Lagtävling

27-30    Eget spel och träning

31       Puttning – Målträning

32       Närspel – Målträning från bunker

33       Sving – Grunder i transportslag

34       Närspel – Grunder med fokus på 30-50 m

35       Driver – Målträning ”alla mot alla”

36       Puttning – Målträning med stationer

36       Avslutning – Tävling för alla Söndag 12 september

Grupper

Grupp 1 – hcp 20-54 Måndagar kl. 18-19

Grupp 2 – Herrar hcp 0-20 Måndagar kl. 19-20

Grupp 3 – Dagtid Tisdagar kl. 10-11

Grupp 4 – Dagtid Torsdagar kl. 10-11

Grupp 5 – Damer Torsdagar hcp 0-54 kl. 19.15-20.15

 Välkomna till en säsong med mycket golf – rolig golf!