Integritetspolycin

Vi värnar om din integritet

Det är viktigt att du känner dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter

Användning av kakor (cookies)

Webbplatsen för BOUNCEGOLF använder cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som sparas i din dator.

Webbplatsen använder två typer av kakor:

Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.

Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Webbplatsen fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida.

Vad är GDPR?

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen).

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan ändra dina nuvarande val: 

Policy GDPR

Här kan du läsa mer om hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

När du blir kund samlar vi in dina kontaktuppgifter så som,
namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer om det även är ditt organisationsnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställt och använder, samt på vilket sätt du använder dem.

…du uppger själv när du blir kund hos oss.

…du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer och e-post.

…skapas när du använder våra tjänster – t ex när du fyller i formuläret på vår hemsida.

…vi hämtar från andra källor – t ex Visma eFakturering.

…samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

För att kunna behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

Krav för att fullgöra avtalet med dig.

Krav för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Behandlingen ligger i både ditt och vårt intresse.

Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

– missbruk

– intrångsförsök

– attacker i form av t ex virus, DDOS

– lagbrott

– användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

BOUNCEGOLF eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

BOUNCEGOLF vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställs på eventuella underleverantörer.

BOUNCEGOLF kan komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

  • Visma eFakturering – Visma.se – Fakturering
  • Netbooking A/S – netbooking.net – Bokningssystem
  • Microsoft Outlook – Microsoft – E-postklient
  • Loopia – Loopia.se – Webbhotell/E-postklient

Personuppgiftsansvarig: INVENTA GOLF & MORE

Personuppgiftsombud:  Juha Saarinen 0767670706

Dataskyddsombud: Bolaget bedriver inte verksamhet som kräver dataskyddsombud.