Tjänster

En golfinstruktör har oftast många strängar på sin lyra. Många av Svenska PGA:s 700 tränare anser sig ha världens bästa yrkesval. Vi har oftast samma syn på pedagogiken, men valet av tjänster kan variera mellan mina kollegor. Min grundverksamhet består till den största delen av instruktion.

Kreativa projekt med golf som tema ligger mig varmt om hjärtat, där ibland mitt författarskap. Anpassning och justering av golfutrustning är något som har fångat mitt intresse dem senaste åren.

Att resa till när och fjärran med golfbagen på ryggen är en stor passion. Jag har arrangerat golfresor i egen regi och min förhoppning är att kunna erbjuda en resa inom snar framtid.