Sjögärde Golfklubb

Vårdnadshavare i Min Golf

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. 

Enligt nya direktiv från Riksidrottsförbundet (RF) har en underårig inte har rätt att ingå avtal. 

Vårdnadshavaren kommer att kunna hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa den underåriga att:

  • Boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf
  • Betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf
  • Få kopior på alla automatiska e-postutskick från Min Golf till sin egen e-postadress

Vem kan vara vårdnadshavare?

Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa den underåriga med dess golfande.

En vårdnadshavare behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. 

Hur registreras en vårdnadshavare?

Det är Sjögärde Golfklubb som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.

Medlemmarna i en familjegrupp kopplar automatiskt den underåriga med en vårdnadshavare.

Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt.

Vänligen fyll i detta formulär: